Thursday, 17 April 2008

Një shtëpi në një vënd me diell

Nga Londra
Muhamed VeliuTregu i shitblerjes së shtëpive në Shqipëri, ka tërhequr vëmendjen e një televizioni britanik, i cili e ka vendosur atë në vëndet europiane me potencial për të investuar nga britanikët.

“Një shtëpi në një vënd me diell” kështu quhet programi i Channel 4 në Britaninë e Madhe ku Shqipëria është trajtuar si një vënd në Eurpën Lindore ku këshillohet për të investuar shpejt.

Gazetarja e mirnjohur Amanda Lamb e specializuar për dokumentarë të kësaj natyre, ka undhëtuar në Tiranë dhe Sarandë dy qytete potenciale ku sipas saj tregu shtëpive po pëson rritje të menjëhershme nga viti në vit.

“Të investosh në këto dy qytete është një risk i madh por gjithashtu shpërblimi është i madh. Risqet kanë të bëjnë me pronësinë e tokës, ndërsa përfitimi nëse procedurat e blerjes ktyhen me përfaqësues ligjor janë të garantuara” është shprehur gjatë programit gazetarja Lamb.

Gjate programit jane transmetuar edhe intervistat e disa britanikëve të cilët kanë investuar në Shqipëri.

Ata janë shprehur të kënaqur pasi investimi i tyre në tregun e shtëpive do të shlyhet pas 15 vitesh nga koha e blerjes, nëse ato do të ipen me qera.

Televizioni Channel 4 vëren se ky është një afat shumë i shkurtër krahasuar me vënde të tjera si Kroacia, Serbia, Polonia dhe Bullgaria ku investitorët britanik janë prezent.You aren’t permitted to publish any material text of photo from this blogg. Any publication will be treated as breach of copyright.
© Veliupress copyright 2007

About Me

Veliupress


View My Stats