Thursday, 26 March 2009

Raporti FCO “Qeveria shqiptare ka vënë në pikpyetje pavarsinë e prokurorisë”

Ministria e jashtëme britanike Foreign Office publikon raportin vjetor mbi të drejtat e njeriut në Botë.
Raporti me tone kritike ndaj Shqipërisë, ngadalësi në rëformat sidomos në drejtësi.

Nga Londra
Muhamed Veliu


Ministria e jashtëme britanike Foreign Office publikoi sot raportin vjetor mbi të drejtat e njeriut në Botë.
Në një seksion të vecantë trajtohen edhe të drejtat e njeriut në Shqipëri.
Që në fillim të raportit thuhet se pamvarsisht se Shqipëria ka firmosur një sër marrveshjesh ndërkorkombëtare, vazhdon të ketë vështirësi në implementimin e legjislacionit dhe reformat në disa fusha.
Hartuesit e raportit vërejnë se korrupsioni mbetet një cështje serioze e cila është një pengesë madhore me ndikim, të drejtëpërdrejta në të drejtat e njeriut.
Më tej në raport analizohet reforma zgjedhore, për të cilën britanikët shprehen se qeveria shqiptare ka hedhur disa hapa pozitiv, në përgatitjen e zgjedhjeve, por më shumë duhet bërë që këto zgjedhje të jenë të lira, dhe në vecanti qeveria duhet të garantojë pavarsinë e tyre.
Sikurse edhe në raportin e vitit të shkuar raporti i sivjetshëm shpreh shqetësim për progresin e pakët në reformat në drejtësi, madje në raportin e këtij viti ngrihet shqetësimi për ndërhyrjet e qeverisë në pavarsinë e prokurorisë.
“Disa nga masat e marra nga qeveria,në vecanti ligji për Prokurorinë e Përgjithëshme, ka vënë në pikpyetje pavarsinë e organit të kryeprokurorit, dhe organeve të tjera të drejtësisë” vijon raporti.
Për Tragjedinë e Gërdecit, ku humbën jetën 26 persona mes tyre dhe disa fëmijë, raporti thotë se kjo ngjarje edhe njëherë tjetër vë përpara përgjegjësisë autoritet e vëndit, të cilat duhet të jenë garante të ruajtjes së jetës së qytetarëve.
“Incidenti Gërdecvit përfshi rrethat e këaj tragjedije ,thuhet metej, janë duke u hetuar nga prokuroria e shqiptare. Rezultatet e tij do të ndiqen nga afer”, duke lënë të nënkuptohen interesin e qeverisë britanike në përfundimin e këtyre hetimeve.
Raporti mbyllet me shqetësimin e përsëritur se qeveria ka tentuar të censurojë pavarsinë e medias.

You aren’t permitted to publish any material text of photo from this blogg. Any publication will be treated as breach of copyright.
© Veliupress copyright 2007

Blog Archive

About Me

Veliupress


View My Stats