Wednesday, 17 March 2010

UK, mocion për gjuhën shqipe ne parlament

Nga Londra
Muhamed Veliu

Një grup parlamentarësh britanikë kanë inicuar nisjen e firmosjes së një mocioni që gjuha shqipe të përfshihet në provimet e lirimit që njihen si GCSE.

Në tekstin e mocionit deputetët laburistë dhe konservatorë i kërkojnë Ministrisë së Arsimit të marrë në konsideratë me kujdes kërkesën e tyre, për përfshirjen e gjuhës shqipe në skemën aktuale të gjuhëve të huaja në provimin GCSE.

Nisja e firmosjes së këtij mocioni vjen pas shumë përpjekjeve të shoqatave shqiptare në Britaninë e Madhe, të cilat në fokusin e punës së tyre kanë mësimin e gjuhës shqipe tek fëmijët e emigrantëve.

Rol parësor në cuarjen e kësaj cështjeje deri në Parlamentin britanik ka luajtur edhe ambasadori i Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar, Zef Mazi, i cili ka patur kontakte intensive me depuetët britanikë.

“Jam i gëzuar që kjo punë intensive e bërë nga Forumi i shoqatave shqiptare, për këtë cështje kurorëzohet me kalimin e këtij mocioni në Parlament. Është një hap i rëndësishëm për komunitetin shqiptar pasi tregon se ata kanë mbështetjen e vendimmarrësve britanikë për këtë cështje”, ka thënë ambasadori Mazi.

Lutfi Vaka, kryetar i Forumit të Shoqatave Shqiptare në Britani e cilësoi nisjen e firmosjes së mocionit si një fitore për emigrantët shqiptarë dhe mbi të gjitha një fitore për fëmijët e tyre.

Vitin e shkuar 564 persona, mes tyre edhe britanikë, firmosën një peticion të inicuar nga “Shpresa Programe” po per këtë cështje që iu dërgua kryeministrit Gordon Brown.

Blog Archive

About Me

Veliupress


View My Stats