Saturday, 6 November 2010

Britani, filtër për emigrantët

Nga Londra
Muhamed Veliu

Qeveria britanike e kryeministrit David Cameron vijon reformimin e ligjit të emigraciont duke futur sistemin e pikëve, të njëjtë me atë kanadez, për të gjithë ata të cilët duan të punojnë apo studiojnë në Britani.

Ligji i ri i Emigracionit që hyn në fuqi fillim vitin e ardhshëm, i klasifikon aplikantët në pesë kategori në bazë të pikëve që do të mbledhin.

Në kategorinë e parë bëjnë pjesë të gjithë emigrantët e kualifikuar të cilët nëse aplikimi për vizë pune është i suksesshëm mund të qëndrojnë sëbashku me familjet më shumë se dy vjet.

Emigrantët me ftesë pune përbëjne kategorinë e dytë por ata kanë të drejtën e bashkimit familjarë pas pesë vitesh.

Ndërsa aplikantët që nuk janë të kualifikuar, renditen në kategorinë e tretë duke u lejuar, të qëndrojnë në Britani, maksimumi një vit por nuk kanë të drejtën e bashkim familjar.

Studentët përbëjnë kategortinë e katërt. Pasi ata do të jenë të suksesshëm në aplikimin e vizës, nuk mund të ndryshojë universitetin që i ka pranuar, por mund të tërheqin familjarët për të gjithë kohën që kryejn studimet.

Grupi i pestë dhe i fundit përbëhet nga emigrantët e përkoshëm që mund të jenë artistë apo vullnetarë, që nuk shkojnë në Britani për arsye ekonomike.Ata mund të qëndrojnë në shtetin ishullor jo më shumë se dy vjet. Mosha e tyre duhet të jenë 18 deri 30 vjeç. Kjo kategori nuk mund të kryejë bashkim familjar.

Ligji i ri parashikon se të gjithë personat që do të paisen me vizë punësimi duhet të lënë një garanci monetare, në zyrën e emigracionit në vendin e origjinës, në formë sigurije ndaj autoriteteve të emigracionit , që aplikanti do të kthehet në vendin e origjinës.

Gjithashtu aplikantët , do të vlerësohen me pikë në testin e gjuhës angleze, në bazë të moshës, profesionit, më kryesorja nevojës së tregut britanik për punën që mund të kryejnë.

Blog Archive

About Me

Veliupress


View My Stats