Friday, 28 January 2011

Drejtësia britanike vendim kundër drejtësisë shqiptare

Nga Londra
Muhamed Veliu

Gjykata e Lartë në Londër nëpërmjet një vendimi, është shprehur se “drejtësia shqiptare nuk ka paraqitur argumentat e nevojshme që vërtetojnë se në Shqipëri rigjykimi personave të dënuar në mungezë zbatohet”.
Kjo gjykatë i ka dhënë të drejtë apelit të shtetasit shqiptarë Astrit Bulla i dënuar në mungesë me 10 vite burg për grabitje me armë, ngjarje e ndodhur në vitin 1996 për të cilën ai ka mohuar autorësinë.
Vendimi ka bllokuar ekstradimin e Bullës pasi gjykata mbërriti në përfundimin se drejtësia shqiptare ka lënë pa sqaruar shumë cështje duke mos ofruar garancitë e duhura për rigjykim.
Një raport i hartur nga një avokat shqiptarë me mbiemrin Gorgji tregon se në shumë raste personat e ekstraduar të dënuar në mungesë nuk u lejojet rigjykimi sic e parashikon ligji shqiptarë dhe konventat ndërkobëtare.
Gjykata e ka marrë për bazë raportin duke kokluduar se përgjigjes së shtetit shqiptarë ndaj këtij raporti i mungonin sqarimet e nevojshme.
Gjithashtu Gjykata e Lartë në Londër ka pranuar vështirësitë në interpretimin e cështjeve të ekstradimit por vëren se interpretimi këtyre cështjeve në përgjigjen e dhënë nga Ministria e Drejtësisë në Tiranë ka humbur kuptimin.
Në faqen tre të vendimit gjykatësi Lord Justice Sullivan thotë se “nga materialet e paraqitura përpara gjykatës është pothuajse e pamundur të sigurohemi se Astit Bullës do ti lejohet e drejta e rigjykimit”.
Edhe në të shkuarën kjo gjykatë gjatë viteve 2005-2008 është shprehur kundër shtetit shqiptarë për cështjen e rigjykimit duke bllokuar ekstradimin e personave të kërkuar.
Ndërsa gjatë viteve 2008-2010 vendimet e dhëna nuk shprehnin shqetësim për rigjykimin e shtetasve shqiptarë të arrestuar në Angli me kërkesë të drejtësisë shqiptare.
Vendimi i fundit nga kjo gjykatë, është një hap prapa për drejtësinë shqiptare, falë gamimeve të atyre që hartojnë dokumentacionet përkatëse, pasi rasti Bulla i kthyer tashmë në precedent juridik për këtë gjykatë, do të shërbejë për bllokimin e ekstradimeve në raste të ngjashme kur do të kërkohet ekstradimi personave të dënuar në mungesë.

Blog Archive

About Me

Veliupress


View My Stats